Årsavgifter

Årsavgiften anpassas utifrån verksamhet och antal medarbetare:

MINE Örebro är transparenta med kostnaderna för medlemskapet. Vi tycker det är viktigt.

Ideella organisationer 2 500 kr exkl moms
Företag och offentliga verksamheter med upp till 25 anställda: 4 500 kr exkl moms
Företag och offentliga verksamheter med 26-500 anställda: 9 500 kr exkl moms
Företag och offentliga verksamheter med över 500 anställda: 24 500 kr exkl moms

Här kan du läsa om vad som ingår i medlemsavgiften.

Årsavgiften anpassas utifrån verksamhet och antal medarbetare:

MINE Örebro är transparenta med kostnaderna för medlemskapet. Vi tycker det är viktigt.

  • Ideella organisationer 2 500 kr exkl moms
  • Företag och offentliga verksamheter med upp till 25 anställda: 4 500 kr exkl moms
  • Företag och offentliga verksamheter med 26-500 anställda: 9 500 kr exkl moms
  • Företag och offentliga verksamheter med över 500 anställda: 24 500 kr exkl moms

Här kan du läsa om vad som ingår i medlemsavgiften.