Varför ska du bli medlem i MINE Örebro?

Du blir en vinnare i mångfalden

Vill du och din organisation inleda en spännande resa? Vill ni bättre förstå hur mångfalden kommer prägla vardagen och utvecklingen i vårt närings- och arbetsliv.

Då ska du bli medlem i MINE Örebros förening. Genom ditt medlemskap kommer du och dina kollegor närmare de kunskaper och insikter som hjälper dig att bli en vinnare i mångfalden.

Vi förser dig med inspiration, fakta och tips som bidrar till utvecklingen av hela din organisation. Du får möta förebilder och framgångskoncept som redan hittat sin väg.

Dessutom gör du och din organisation ett tydligt avtryck. Ni visar att ni hör till de positiva krafter som tror på mångfaldens möjligheter och vinster. Det i sig hjälper dig att bygga ett attraktivt varumärke.

Det här ingår i medlemsavgiften

Som medlem i MINE blir du del av ett kompetensnätverk med fokus på mångfald, inkludering och normkritik. I medlems-avgiften ingår

  • Fyra inspirationsträffar med övriga medlemmar i MINE
  • 1 inspirations-föreläsning med ledning och/eller personal
  • 25% rabatt på föreläsningar, program och material som MINE har i sitt utbud
  • Blogg med forskning, inspiration, fakta och idéer kring mångfald och inkludering

Möjligheten att bli årets mångfaldssmarta företag i Region Örebro