Bli Mentor hos MINE Örebro

Som Mentor får du mycket tillbaka

Som mentor har du många vinster att hämta i MINE Örebros mentorsutbildning. Vi ser vårt program som en ledarutbildning i arbetslivets framkant.

Vi ger dig nycklarna till ett arbetsliv som präglas av mångfald och olikheter; visar hur du kan leda och motivera människor med skilda bakgrunder.

Vi gör dig redo att möta etiska frågor och dilemman som dyker upp där olikheter finns. Dessutom lär du dig hur du får grupper av oliktänkande att skapa nya idéer och lösningar tillsammans.

Utvecklas medan du hjälper andra

Till sist rymmer ett framgångsrikt mentorskap mycket av det som krävs i ett skickligt ledarskap. Kort och gott kommer du själv att utvecklas stort medan du hjälper någon annan till ett arbete.

Och som om det inte vore nog får du nya perspektiv på allt du gör och breddar de nätverk där du kan hitta nya medarbetare och kollegor.

Medverkan i MINE Örebros mentorsprogram kostar 12 500 kr exkl moms för icke-medlemmar och 9 500 kr exkl moms för medlemmar i MINE Örebro.

  1. Kick-off, Introduktion av mentors- programmet och matchning av adept och mentor.
  2. Framgångsrikt mentorskap, Attityd och beteende som främjar utveckling. Kontrakt mellan mentor och adept.
  3. Kulturkrockar och kulturvinster, Inblick i kulturskillnader och likheter, vinnande förhållningssätt för att möta mångfalden.
  4. Mångfaldens ledarskap, Vad kräver lagen och vad behöver företagen? Hur förvaltar vi möjligheter i mångfalden?
  5. Attrahera och behålla mångfald, Hur bygger vi ett varumärke öppet för mångfald – från ledarskap till annonsplats?
  6. Diplomering, Summering av lärdomar och diplomering av mentorer och adepter.

Intresseanmälan att bli mentor

7 + 12 =