Bli adept hos MINE Örebro

Ett första viktigt steg mot arbete

Som adept inom MINEs mentorsprogram har du tagit ett första viktigt steg mot arbetsmarknaden. Du har hamnat i ett nätverk av yrkesverksamma som har många egna kontakter.

Genom MINE får du lära känna villkoren på den svenska arbetsmarknaden, lära dig mer om svensk arbetsplatskultur liksom få tips och råd om hur du presenterar din kompetens.

Coaching och stöd hela vägen

Samtidigt blir du coachad av en erfaren yrkesperson som finns där för att öka din motivation och hjälpa dig att hitta en väg framåt. I retur får du chansen att delge dina erfarenheter och idéer för att främja utvecklingen av din mentors roll och verksamhet.

Medverkan i MINEs mentorsprogram är kostnadsfritt för adepter. Dock måste du vara redo att investera både tid och stort egen engagemang för att få full effekt av programmet.

  1. Kick-off, Introduktion av mentors- programmet och matchning av adept och mentor.
  2. Framgångsrikt mentorskap, Attityd och beteende som främjar utveckling. Kontrakt mellan mentor och adept.
  3. Kulturkrockar och kulturvinster, Inblick i kulturskillnader och likheter, vinnande förhållningssätt för att möta mångfalden.
  4. Svensk arbetsplats- kultur, Skrivna och oskrivna regler och koder. Vinnande attityder och beteenden.
  5. CV, intervjuer och nätverk, Att söka jobb på 2017 års villkor. Nätverk, kommunikation, förhållningssätt.
  6. Diplomering, Summering av lärdomar och diplomering av mentorer och adepter.

Intresseanmälan att bli adept

9 + 9 =