Så fungerar MINEs Mentorsprogram

Be a friend of MINE

MINE Örebros mentorsprogram syftar till att främja kompetensförsörjning, öka inkludering och stärka mångfaldskunskapen inom företag och organisationer inom region Örebro.

Programmet vänder sig till ledare på alla nivåer inom näringsliv och organisationer. Vi riktar oss samtidigt mot nya svenskars kompetens, såväl akademiker som yrkespraktiker är välkomna.

6 månader

Programmet pågår under sex månader och rymmer en kick off, fyra gemensamma utbildningstillfällen liksom en avslutande diplomering. Under samma tid träffas mentor och adept minst en gång i månaden.


MINE Örebro jobbar utifrån konceptet Be a friend of MINE, utvecklat av MINE Malmö.