Hur MINE startade

Det började 2003

MINE Örebro är syskon till MINE Malmö som funnits där sedan 2003. MINE Malmö kom till på initiativ av näringslivet i Malmö som i nära samspel med staden ville säkra framtidens kompetensförsörjning. De metoder och material vi använder är alla hämtade från MINE Malmö.

Många får jobb

Idag har MINE över 60 aktiva medlemmar i Region Skåne. Bland dessa finns både stora och små varumärken liksom ideella föreningar, universitet och kommuner.  7 av 10 adepter som medverkar i MINE Malmös mentorsprogram får ett jobb efter avslutat program.

Besök gärna MINE Malmös hemsida: www.mine.se för mer information om allt de gör.