Hos MINE Örebro tar medlemmarna stor plats

MINE Örebro är en ekonomisk förening där medlemmarna tar stor plats. Verksamheten utvecklas och styrs av en styrgrupp med representanter för medlemmarna. I centrum finns ett litet kansli med projekt- och utbildningsledare som samordnar samtliga aktiviteter. Dessa ingår i sin tur i ett brett nätverk av mångfalds- och inkluderingsexperter.

Verksamhetsledare – Örebro

Ingela Ernestam är verksamhetsledare för MINE Örebro sedan våren 2018. Ingela har en lång och varierad bakgrund inom yrkeslivet och är bl a utbildad marknadsförare, har arbetat med försäljning men också med entreprenörskap i olika former. Sist på Alfred Nobel Science Park men innan dess hann hon också bli utsedd till Sveriges främsta UF-lärare. I Ingela finns en driven verksamhetsledare som är van att hålla många bollar i luften och få mycket att hända Ingela delar sin tid mellan MINE Örebro och Alfred Nobel Science Park.

Projektledare – Hällefors

Brittinger Örenius har ett långt förflutet inom både politik och entreprenörskap. Hon har haft tunga förtroendeposter inom Örebro Kommun men också jobbat aktivt med etableringsfrågor sedan 2008. Brittinger är dessutom initiativtagare till både Pride Örebro och föreningen Open Up! Mångfalden går som en röd tråd genom hennes professionella engagemang.

Utbildningsledare

Hndren Ghasabi Ghaderi är utbildningsledare för MINE Örebro. Hndren är en ung folkbildare och fredsaktivist som har en passion för problemlösning med hjärtat i inkludering och mångfaldsfrågor. Studier inom datavetenskap samt sociologi ligger till grund för det breda filosofiska intresset som präglar Hndren. Detta har lett till att Hndren varit med i etableringen av föreningen OpenUp! Örebro samt en av grundarna för arbetsgruppen HUVA i Hyresgästföreningen.