Alla spelar roll och alla kan bidra

MINE Örebro har en tydlig vision med målet att korta sträckan mellan nya svenskar och ett första jobb. Övertygelsen om att mångfald berikar förenar de företag och organisationer som ingår i MINE Örebro.

 Vision

I region Örebro tas kompetensen hos varje ny svensk tillvara på bästa sätt så att människor, företag och samhällen växer.

Mission

MINE ÖREBRO är den främsta kraften för ett mer öppet, inkluderande och innovativt arbetsliv i regionen.

Verksamhetsidé

Genom utbildningsprogram, föreläsningar och rådgivning skapar vi ett öppet och inkluderande klimat hos arbetsgivare i länet. Vi bidrar med mötesplatser, metoder och verktyg för ömsesidigt lärande i mångfalden.

Värderingar

Alla spelar roll och alla kan bidra

I varje individ vi möter ser vi en potential och möjlighet. Därför tar vi tillvara på varandras erfarenheter, tankar och idéer i alla led. Det gäller både i vårt interna samspel och i vårt möte med omvärlden. Kompetensen inom MINE är gränslös.

Förändring kräver mod och tålamod

Vi finns här för att förändra och utveckla arbetslivet. Ännu inser inte alla varför mångfald och inkludering är ett vinnande recept. Därför vågar vi utmana vår omvärld med erfarenhet, fakta och kunskap som bygger nya lösningar. Och vi har tålamod nog att acceptera motstånd på vägen.

Vi är här för att bryta mönster

Vi är här för att utmana färdiga former och normer. I vår värld finns inga givna roller eller egenskaper som människor av olika etnicitet, ålder eller kön måste leva upp till. Inte heller finns det färdiga svar på hur problem ska lösas och utmaningar tas om hand. Vi söker unika lösningar för unika människor.

Utmaningar innebär utveckling

All förändring rymmer problem och hinder, det är i själva verket ett normaltillstånd. För att trivas och må bra i det vi gör väljer vi en kreativ attityd. Det handlar om att aktivt söka lösningar och möjligheter, att våga testa nya vägar och misslyckas liksom påminna oss om att utmaningar är detsamma som utveckling.