Vårt erbjudande till dig

MINE Örebro är navet i ett nätverk av företag, organisationer, experter, inspiratörer och utbildare som alla brinner för mångfaldsfrågan.

Via oss har du chansen att dra nytta av både paketerade och skräddarsydda tjänster inom fältet mångfald, inkludering och normkritik. I vårt utbud finns bland annat:

Mentorsprogram

Vårt starkaste erbjudande är mentorsprogrammet Be a friend of MINE, utvecklat av MINE i Malmö sedan 2003. Vi kan också skräddarsy mentorsprogram inklusive utbildningsmoment i din specifika organisation.
För mer information om mentorsprogrammet Be a friend of MINE läs här.

För mer information om skräddarsydda program kontakta: sofia.stromberg@mineorebro.se.

Föreläsningar och workshops

Vi föreläser på temat mångfald, kulturkrockar och kulturvinster. Föreläsningarna är alltid i workshop-format och kombinerar inspiration, fakta, upplevelser och egna insikter.
För mer information kontakta: hndren.ghasabi.ghaderi@mineorebro.se

Rådgivning och processledning

Vi kan fungera som idégivare och bollplank i ert mångfaldsarbete. Dessutom kan vi åta oss att processleda större satsningar kring mångfaldsplaner, integrationsprocesser och mångfalds-varumärken.

För mer information kontakta: sofia.stromberg@mineorebro.se.